Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
TP. Hà Nội chỉ đạo khẩn trương triển khai công tác hội nhập quốc tế về kinh tế 2018

TP. Hà Nội chỉ đạo khẩn trương triển khai công tác hội nhập quốc tế về kinh tế 2018

17/03/2018, 06:27

Ngày 14/3, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 1044/UBND-KT, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác hội nhập quốc tế về kinh tế trên địa bàn thành phố. Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương lớn của Đảng ta, là nội dung trọng tâm của hội nhập quốc tế và là một bộ phận quan trọng, xuyên suốt của công cuộc đổi mới.