Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Doanh nghiệp bức xúc vì Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Lạng Sơn gửi chậm văn bản trả lời khiến nhà thầu bị loại

Doanh nghiệp bức xúc vì Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Lạng Sơn gửi chậm văn bản trả lời khiến nhà thầu bị loại

30/07/2021, 08:29

Phát hiện trong hồ sơ mời thầu có những nội dung sai sót, Công ty AV đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Lạng Sơn đính chính và trả lời. Tuy nhiên, văn bản trả lời kiến nghị của các nhà thầu được “gửi chậm”, hậu quả là các nhà thầu không kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ để tham gia đấu thầu và nghiễm nhiên bị loại một cách “hợp pháp”.