Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Bắc Ninh tổ chức đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Bắc Ninh tổ chức đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

30/05/2023, 19:07

UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2023 với chủ đề: “Sẵn sàng cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển”.

Bắc Ninh: Khai mạc Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2023

Bắc Ninh: Khai mạc Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2023

03/06/2023, 09:56

Sáng 3/6/2023, tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2023 với chủ đề“Sẵn sàng cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển”.