Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Luật Đầu tư (sửa đổi)

Hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Luật Đầu tư (sửa đổi)

26/05/2020, 08:14

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIV, hôm nay (26/5), Quốc hội sẽ tập trung thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Quốc hội sẽ họp trực tuyến một nửa kỳ họp thứ 9

Quốc hội sẽ họp trực tuyến một nửa kỳ họp thứ 9

15/04/2020, 13:36

Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội dự kiến sẽ tổ chức theo hình thức họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung theo 2 đợt. Đợt 1 sẽ họp trực tuyến, đợt 2 họp tập trung sau khi công bố hết dịch Covid-19.