Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng 2019

Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng 2019

26/11/2019, 07:32

Nội dung Sách trắng Quốc phòng 2019 tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ; nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng; quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước…