Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Gia tăng giá trị gạo Việt: Đổi mới, kiến tạo toàn diện

Gia tăng giá trị gạo Việt: Đổi mới, kiến tạo toàn diện

05/04/2017, 11:09

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ra thông báo chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục đổi mới, với tư duy kiến tạo, toàn diện. Đi kèm với hoạch định chiến lược, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa để gạo Việt Nam đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng ở châu Á và thế giới.