Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Xếp hàng và bài học về trật tự xã hội

Xếp hàng và bài học về trật tự xã hội

03/04/2020, 13:43

"Khi xếp hàng ngay ngắn con sẽ thấy được giá trị của sự thẳng hàng; khi xếp hàng nơi công cộng con có cơ hội thấy giá trị của sự tôn trọng",... Đó là chia sẻ của một nhóm diễn giả trẻ - đã trở thành bài học làm lòng của học sinh đầu khối trung học.