Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
21 ngày cao điểm 'chống dịch Covid-19 như chống giặc' để không ai bị bỏ lại phía sau

21 ngày cao điểm 'chống dịch Covid-19 như chống giặc' để không ai bị bỏ lại phía sau

22/04/2020, 05:35

Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh, Thủ tướng đã ký Chỉ thị 15/CT-TTg và 16/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 . Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc".