Cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Kiểm toán Nhà nước xử lý tài chính cao kỷ lục trong vòng 22 năm

Kiểm toán Nhà nước xử lý tài chính cao kỷ lục trong vòng 22 năm

14/04/2017, 06:58

Tổng hợp kết quả kiểm toán của 276/276 cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2016, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính trên 38,3 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong 22 năm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Chờ xử lý tài chính hơn 60 nghìn tỷ đồng

Chờ xử lý tài chính hơn 60 nghìn tỷ đồng

13/01/2021, 16:17

Đây là số tiền mà Kiểm toán nhà nước (KTNN) kiến nghị xử lý, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4.965 tỷ đồng, giảm chi NSNN 13.836 tỷ đồng, kiến nghị khác là 41.234 tỷ đồng.