Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Bộ y tế cấp số lưu hành cho máy thở VSMART VFS-510

Bộ y tế cấp số lưu hành cho máy thở VSMART VFS-510

24/06/2020, 08:46

Ngày 20/6/2020, Bộ Y tế ra quyết định số 2591/QĐ-BYT, chính thức cấp số đăng ký lưu hành cho máy thở Vsmart VFS-510, do Công ty Cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart, thuộc Tập đoàn Vingroup phát triển. Với cấp phép từ Bộ Y tế, Vingroup có thể tiến hành sản xuất đại trà, cung cấp máy thở cho thị trường trong nước; đồng thời sẵn sàng xuất khẩu, nh