Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thủ tướng: Kiên quyết xử lý nghiêm, loại cán bộ tham nhũng ra khỏi bộ máy

Thủ tướng: Kiên quyết xử lý nghiêm, loại cán bộ tham nhũng ra khỏi bộ máy

11/07/2020, 13:52

Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc… là những nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng đặt ra đối với công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020.