Cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Cần Thơ: Thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Cần Thơ: Thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

13/10/2020, 15:11

UBND TP Cần Thơ vừa có công văn về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 33/2020/TT-BGDÐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương (Thông tư 33).

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo hai vòng

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo hai vòng

27/10/2020, 09:01

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ hoàn thành việc thẩm định vòng một vào cuối tháng 10 (đối với lớp 2) và trung tuần tháng 11 (đối với lớp 6).