Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
‘Trường kỳ kháng chiến’ chống dịch COVID-19 bước vào thời điểm đặc biệt

‘Trường kỳ kháng chiến’ chống dịch COVID-19 bước vào thời điểm đặc biệt

27/12/2020, 16:08

Để giữ thành quả chống dịch vô giá thời gian qua, đưa đất nước an toàn vượt qua giông bão chưa từng có trong nhiều thập kỷ, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các bộ, cơ quan, chính quyền các địa phương phải “siết mạnh hơn, siết chặt hơn” các biện pháp phòng ngừa, tuyệt đối không chủ quan lơi lỏng.