Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

20/05/2017, 08:29

Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ vừa diễn ra tại Hà Nội, nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thi hành Luật SHTT. Đồng thời chỉ ra các bất cập, hạn chế và đưa ra các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện.

Quy định tại Luật SHTT đối với nhãn hiệu: Từ “vướng” đến… “mắc”

Quy định tại Luật SHTT đối với nhãn hiệu: Từ “vướng” đến… “mắc”

31/05/2017, 15:40

Quy định về quyền đăng ký nhãn hiệu tại Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) đang đặt ra một số vấn đề, đòi hỏi cần được nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp hơn.