Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: ePass

Những lợi ích của thẻ ePass

Những lợi ích của thẻ ePass

20/02/2021, 17:18

Thu phí tự động đường bộ rất phổ biến trên thế giới. Quyết định 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thu phí tự không dừng tại tất cả các trạm BOT trên toàn quốc là tiền đề để Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) triển khai dịch vụ thu phí ePass.