Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
5 đối tượng được gia hạn thuế và tiền thuê đất

5 đối tượng được gia hạn thuế và tiền thuê đất

17/03/2021, 07:32

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã dự thảo nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, có 5 đối tượng doanh nghiệp tiếp tục được đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2021.

Nhiều đối tượng được bổ sung vào diện được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất

Nhiều đối tượng được bổ sung vào diện được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất

08/04/2021, 09:37

Bổ sung tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực: Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính,… vào diện được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021.