Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thí điểm đăng ký thuế lần đầu với cá nhân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thí điểm đăng ký thuế lần đầu với cá nhân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

18/03/2021, 12:43

Tổng cục Thuế thực hiện thí điểm thủ tục đăng ký thuế lần đầu cho cá nhân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân. Thời gian thí điểm từ ngày 25/2 đến ngày 30/6 và dự kiến triển khai trên diện rộng từ ngày 1/7/2021.

Nhà cung cấp nước ngoài cần khai thuế trên Cổng etax trước 30/04

Nhà cung cấp nước ngoài cần khai thuế trên Cổng etax trước 30/04

29/04/2022, 05:49

Tổng cục Thuế vừa có văn bản đề nghị các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam hoàn tất việc đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế phát sinh quý I/2022 chậm nhất là ngày 30/04/2022.

39 Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam

39 Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam

22/11/2022, 14:03

Thông tin từ Tổng cục Thuế, Tổng cục vừa ban hành Thông báo số 357/TB-DNL về việc công bố danh sách 39 Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam https://etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn/Reques.