Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: lan var

Giao dịch “lan đột biến” vào tầm ngắm quản lý thuế

Giao dịch “lan đột biến” vào tầm ngắm quản lý thuế

26/03/2021, 18:22

Tổng cục Thuế vừa phát đi văn bản yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan thực hiện công tác quản lý thuế đối với giao dịch mua bán “lan đột biến” tại địa bàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.