Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai bị cách hết các chức vụ trong Đảng

Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai bị cách hết các chức vụ trong Đảng

17/04/2021, 11:53

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc thi hành kỷ luật ông Trần Minh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai.

Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai Trần Minh Hùng bị cách chức

Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai Trần Minh Hùng bị cách chức

12/06/2021, 09:43

UBND tỉnh Đồng Nai vừa thi hành quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai.