Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 đã nhận được 1.425 tỷ đồng

Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 đã nhận được 1.425 tỷ đồng

07/06/2021, 19:45

Tính đến thời điểm 15 giờ 00 ngày 07/06/2021 đã có 227.862 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 với tổng giá trị quy đổi ra VND là 1.425 tỷ đồng.

Dự án Thế hệ S (S-Generation) trao tặng 20 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19

Dự án Thế hệ S (S-Generation) trao tặng 20 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19

11/06/2021, 18:30

Sau loạt chiến dịch truyền cảm hứng kêu gọi cộng đồng cùng chung tay mang cơ hội tiếp cận vắc-xin tới xã hội, Dự án Cộng đồng Thế hệ S (S-Generation) đã đóng góp số tiền 20 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ.