Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nhiệt điện Hải Phòng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng

Nhiệt điện Hải Phòng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng

22/08/2021, 15:23

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Nhiệt điện Hải Phòng) đã và đang duy trì cả 4 tổ máy tham gia vận hành phát điện, đảm bảo yêu cầu huy động của trung tâm điều độ Quốc gia A0. Công tác vận hành, bảo dưỡng đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: Nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu thụ tro xỉ, đảm bảo môi trường

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: Nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu thụ tro xỉ, đảm bảo môi trường

23/04/2022, 13:18

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, cũng như giảm tải cho bãi lưu giữ và hồ thải xỉ, trong những năm qua, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã đầu tư nhiều nguồn lực để thúc đẩy tiêu thụ, đông thời tích cực tái sử dụng tro xỉ phát sinh hàng ngày và đang tồn đọng, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.