Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nhìn đúng về mô hình phát triển công nghệ để tạo cú hích tăng trưởng

Nhìn đúng về mô hình phát triển công nghệ để tạo cú hích tăng trưởng

12/10/2021, 12:33

Việt Nam đã ghi nhận nhiều thành tựu đáng kể về kinh tế, trở thành quốc gia có thu nhập dưới trung bình có tốc độ tăng trưởng bao trùm cao, đạt con số 6,6%/năm từ năm 2000 đến năm 2019 cũng như tăng lên bậc thứ 67 về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Góp phần quan trọng cho các thành tựu đó, phải kể đến vai trò của những nỗ lực trong đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động hơn nữa thông qua việc ứng dụng các công nghệ mới để phát huy tối đa các tiềm lực và phát triển bền vững.

Tiếp bài Nhìn đúng về mô hình phát triển công nghệ để tạo cú hích tăng trưởng

Tiếp bài Nhìn đúng về mô hình phát triển công nghệ để tạo cú hích tăng trưởng

13/10/2021, 05:59

Việt Nam đã ghi nhận nhiều thành tựu đáng kể về kinh tế, trở thành quốc gia có thu nhập dưới trung bình có tốc độ tăng trưởng bao trùm cao, đạt con số 6,6%/năm từ năm 2000 đến năm 2019, cũng như tăng lên bậc thứ 67 về năng lực cạnh tranh toàn cầu...