Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nhiều tỉnh thành công bố cấp độ dịch Covid-19

Nhiều tỉnh thành công bố cấp độ dịch Covid-19

17/10/2021, 08:15

Triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, một số tỉnh đã xác định cấp độ dịch làm căn cứ quan trọng để ban hành kế hoạch phòng chống dịch phù hợp.

Hà Nội công bố chi tiết cấp độ dịch Covid-19

Hà Nội công bố chi tiết cấp độ dịch Covid-19

01/11/2021, 16:47

Theo thông báo của UBND TP Hà Nội, thành phố thuộc cấp độ dịch 2, hai xã, phường cấp độ 3 là thị trấn Quốc Oai và xã Tiến Thắng.

TP. Hồ Chí Minh cập nhật cấp độ dịch Covid-19

TP. Hồ Chí Minh cập nhật cấp độ dịch Covid-19

22/11/2021, 16:10

Ngày 22/11, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 128/NQ-CP và Quyết định 4800 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về ban hành tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19".

TP. Hồ Chí Minh có 275/312 phường xã đạt cấp 1 về cấp độ dịch Covid-19

TP. Hồ Chí Minh có 275/312 phường xã đạt cấp 1 về cấp độ dịch Covid-19

16/02/2022, 14:19

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa thông tin về kết quả đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế.