Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Việt Nam và CHLB Đức tăng cường hợp tác phát triển điện gió

Việt Nam và CHLB Đức tăng cường hợp tác phát triển điện gió

02/11/2021, 14:37

Triển khai nội dung hợp tác trong khuôn khổ “Thỏa thuận khung về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng” giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Tập đoàn Siemens CHLB Đức, Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với BCG Energy của Việt Nam về việc cung cấp thiết bị và giải pháp kỹ thuật để phát triển điện gió tại Việt Nam.