Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Lạng Sơn: Thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Lạng Sơn: Thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực

27/04/2022, 09:56

Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 820-QD/TU về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh.

Cục QLTT Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn về kê khai tài sản thu nhập

Cục QLTT Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn về kê khai tài sản thu nhập

14/03/2024, 15:12

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Thanh tra Bộ Công thương, tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kê khai tài sản, thu nhập cho toàn thể cán bộ, công chức đang công tác tại Cục.