Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Bắc Yên thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Bắc Yên thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển và tiêu thụ sản phẩm OCOP

16/08/2022, 11:09

Là một huyện miền núi, đại đa số là đồng bào dân tộc ít người, đời sống bà con chủ yếu dựa vào sản phẩm nông, lâm nghiệp. Những năm gần đây, với sự nỗ lực của các cấp lãnh đạo đã có những kế hoach, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với thực tế địa phương dần từng bước tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế và cũng là bước đệm cho chương trình mỗi xã một sản phẩm mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả.

Nhiều giải pháp tiêu thụ sản phẩm OCOP cho hợp tác xã

Nhiều giải pháp tiêu thụ sản phẩm OCOP cho hợp tác xã

11/09/2022, 16:09

Hiện nay, Sóc Trăng đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường khả năng liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã và các sản phẩm OCOP nhằm tăng thu nhập, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Năm mới tính chuyện thị trường cho sản phẩm OCOP vươn xa

Năm mới tính chuyện thị trường cho sản phẩm OCOP vươn xa

12/02/2024, 06:29

Từ những thành công và lợi thế về số lượng và chất lượng, cần xác định được kênh xúc tiến thương mại phù hợp để mở rộng thị trường, từ đó phát huy được nhiều hơn giá trị cho sản phẩm OCOP.