Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là xu thế tất yếu

Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là xu thế tất yếu

20/09/2022, 08:16

Việc thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được định hướng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo an ninh năng lượng, đóng góp đáng kể vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2030.