Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: VBII

Chỉ số đánh giá liêm chính trong kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập và phát triển

Chỉ số đánh giá liêm chính trong kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập và phát triển

22/09/2022, 09:28

Chỉ số kinh doanh liêm chính Việt Nam - VBII là một công cụ đánh giá mức độ thực hiện liêm chính trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Với VBII, Việt Nam tiếp tục thu hút được các khoản đầu tư có chất lượng, mức độ tham nhũng thấp và nâng cao mức độ minh bạch. Bởi ứng xử của các doanh nghiệp có thể là một yếu tố có tác động tích cực hoặc tiêu cực tới mức độ tham nhũng trong nước.