Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: Lexus NX350

Triệu hồi Lexus NX350 tại Việt Nam doLexus NX350

Triệu hồi Lexus NX350 tại Việt Nam doLexus NX350

08/10/2022, 19:41

Lexus Việt Nam chính thức thông báo triệu hồi để cập nhật phần mềm điều khiển phanh trên dòng xe Lexus NX350 sản xuất trong giai đoạn 29/11/2021 đến 29/06/2022 do TMV nhập khẩu và phân phối chính thức.

Triệu hồi Lexus NX350 tại Việt Nam doLexus NX350

Triệu hồi Lexus NX350 tại Việt Nam doLexus NX350

08/10/2022, 19:41

Lexus Việt Nam chính thức thông báo triệu hồi để cập nhật phần mềm điều khiển phanh trên dòng xe Lexus NX350 sản xuất trong giai đoạn 29/11/2021 đến 29/06/2022 do TMV nhập khẩu và phân phối chính thức.