Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thông cáo báo chí số 5 Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 5 Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

25/10/2022, 20:00

Hôm nay, ngày 25/10/2022, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ năm tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh hạn chế cần hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh hạn chế cần hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung

18/03/2023, 06:44

Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp được thông qua ngày 03/06/2008 tại kỳ họp thứ ba Quốc hội Khoá XII. Từ đó đến nay, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung. Thế nhưng, trong quá trình thực thi vẫn phát sinh hạn chế cần hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung...