Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam ra sao?

Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam ra sao?

29/10/2022, 11:24

Môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đã trở thành xu hướng chủ đạo và được công nhận rộng rãi là một phần thiết yếu trong hoạt động của doanh nghiệp. Điều này phần lớn xuất phát từ nhu cầu tác động của người tiêu dùng, người lao động và các nhà đầu tư. PwC mới đây đã đưa ra báo cáo đầu tiên về Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam năm 2022 cho thấy cách thức các doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp cận và xử lý các vấn đề liên quan đến ESG.