Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
39 Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam

39 Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam

22/11/2022, 14:03

Thông tin từ Tổng cục Thuế, Tổng cục vừa ban hành Thông báo số 357/TB-DNL về việc công bố danh sách 39 Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam https://etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn/Reques.