Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Phát hiện có dấu hiệu giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch trên không gian mạng

Phát hiện có dấu hiệu giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch trên không gian mạng

24/11/2022, 17:23

Công an TP. Hà Nội thông tin, đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên không gian mạng có dấu hiệu giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch. Đồng thời, phát hiện nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website, app giao dịch của các đối tượng trên mạng xã hội để giao dịch mua bán chứng khoán với mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền.