Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ thay thế Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, chính thức hoạt động từ ngày 01/12/2022

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ thay thế Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, chính thức hoạt động từ ngày 01/12/2022

30/11/2022, 15:38

Ngày 29/11, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, trong đó có nhiều điểm mới, đáng kể là có thêm Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Thanh kiểm tra chuyên ngành 6 doanh nghiệp đa cấp

Thanh kiểm tra chuyên ngành 6 doanh nghiệp đa cấp

11/05/2023, 14:09

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) đang thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 6 doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp năm 2023.

Ủy ban cạnh tranh Quốc gia: xử phạt hành chính Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường

Ủy ban cạnh tranh Quốc gia: xử phạt hành chính Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường

25/05/2023, 15:36

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa đưa ra khuyến cáo người dân khi tham gia mô hình “sở hữu kì nghỉ". Đồng thời, đưa ra Quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường vì có “hành vi cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác cho người tiêu dùng”.