Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Đà Nẵng doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng tăng 867,1%, đứng đầu cả nước

Đà Nẵng doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng tăng 867,1%, đứng đầu cả nước

03/12/2022, 08:57

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng của TP.Đà Nẵng tăng 14,3%, đứng thứ 05 cả nước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng tăng 81,3%, đứng thứ 04 cả nước. Đặc biệt, doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng tăng 867,1%, đứng đầu cả nước; doanh thu dịch vụ khác tăng 90,3%, đứng đầu cả nước.