Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: Cửa Ngăn

Huế dự kiến làm cầu gỗ bắc qua Thượng thành để đi vào Đại Nội

Huế dự kiến làm cầu gỗ bắc qua Thượng thành để đi vào Đại Nội

09/02/2023, 10:54

Để giải quyết bài toán an toàn giao thông cho du khách khi vào tham quan khu di sản Đại Nội (Huế), ngày 8/02, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương dẫn đầu đi khảo sát thực địa, kiểm tra tổ chức giao thông khu vực Đại Nội Huế và khu vực phụ cận.