Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: heo hơi

Giá heo hơi hôm nay 09/03: Giảm nhẹ tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay 09/03: Giảm nhẹ tại nhiều địa phương

09/03/2023, 06:37

Giá heo hơi hôm nay 09/03, giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trên cả nước.

Giá heo hơi hôm nay 6/4: Tăng nhẹ tại nhiều khu vực

Giá heo hơi hôm nay 6/4: Tăng nhẹ tại nhiều khu vực

06/04/2023, 06:39

Giá heo hơi hôm nay 6/4, tăng 1.000 đồng/kg tại miền Bắc và miền Nam.

Giá heo hơi hôm nay 22/4: Tăng nhẹ ở một vài tỉnh thành

Giá heo hơi hôm nay 22/4: Tăng nhẹ ở một vài tỉnh thành

22/04/2023, 06:40

Giá heo hơi hôm nay 22/4, tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở các tỉnh phía Nam. Hiện giá heo trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 25/4: Tăng giảm trái chiều

Giá heo hơi hôm nay 25/4: Tăng giảm trái chiều

25/04/2023, 06:23

Giá heo hơi hôm nay 25/4, tăng giảm trái chiều, mức giảm cao nhất 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 6/5: Tăng giảm trái chiều tại nhiều khu vực

Giá heo hơi hôm nay 6/5: Tăng giảm trái chiều tại nhiều khu vực

06/05/2023, 06:18

Giá heo hơi hôm nay 6/5, tiếp tục biến động không đồng nhất 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành.

Giá heo hơi hôm nay 3/6: Quay đầu giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay 3/6: Quay đầu giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương

03/06/2023, 05:58

Giá heo hơi hôm nay 3/6 tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một vài địa phương. Giá dao động trong khoảng 54.000 - 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26/7: Giảm 1.000 đồng tại một số tỉnh, cao nhát 63.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 26/7: Giảm 1.000 đồng tại một số tỉnh, cao nhát 63.000 đồng/kg

26/07/2023, 05:50

Giá heo hơi hôm nay 26/7 tiếp đà giảm 1.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 58.000 - 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 2/8: Giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 2/8: Giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

02/08/2023, 06:27

Giá heo hơi hôm nay 2/8 tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 57.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 9/8: Biến động trái chiều tại các tỉnh phía Nam

Giá heo hơi hôm nay 9/8: Biến động trái chiều tại các tỉnh phía Nam

09/08/2023, 06:34

Giá heo hơi trong nước ngày 9/8 tăng 1000 - 2.000 đồng so với hôm qua, riêng tại thị trường miền Nam, giá heo biến động không đồng nhất trên một số tỉnh thành.

Giá heo hơi hôm nay 9/9: Không có nhiều biến động

Giá heo hơi hôm nay 9/9: Không có nhiều biến động

09/09/2023, 06:21

Giá heo hơi hôm nay 9/9 tương đối ổn định. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27/09: Tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay 27/09: Tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều địa phương

27/09/2023, 06:31

Giá heo hơi hôm nay 27/09 tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 05/10: Tiếp tục giảm trên nhiều tỉnh thành

Giá heo hơi hôm nay 05/10: Tiếp tục giảm trên nhiều tỉnh thành

05/10/2023, 06:09

Giá heo hơi hôm nay 05/10, giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành.

Giá heo hơi hôm nay 17/10: Tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay 17/10: Tiếp tục giảm

17/10/2023, 06:12

Giá heo hơi hôm nay 17/10 tiếp tục giảm trên diện rộng, xuống dưới 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 05/11: Giá heo hơi thấp nhất 50.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 05/11: Giá heo hơi thấp nhất 50.000 đồng/kg

05/11/2023, 06:31

Nhìn chung, giá heo hơi điều chỉnh trái chiều 1.000 - 2.000 đồng/kg trong tuần qua. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23/11: Tăng giảm trái chiều

Giá heo hơi hôm nay 23/11: Tăng giảm trái chiều

23/11/2023, 06:10

Giá heo hơi hôm nay 23/11, biến động không đồng nhất tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Giá heo hơi hôm nay 03/12: Giá heo cao nhất 52.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 03/12: Giá heo cao nhất 52.000 đồng/kg

03/12/2023, 06:34

Nhìn chung, giá heo hơi tuần qua giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 47.000 - 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 7/12: Tăng tại một số tỉnh thành

Giá heo hơi hôm nay 7/12: Tăng tại một số tỉnh thành

07/12/2023, 06:10

Giá heo hơi hôm nay 7/12, tăng 1.000 đồng/kg một số tỉnh thành.

Giá heo hơi hôm nay 24/12: Giá heo thấp nhất 48.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 24/12: Giá heo thấp nhất 48.000 đồng/kg

24/12/2023, 06:37

Hiện tại, giá heo hơi khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 11/01: Tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 11/01: Tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

11/01/2024, 06:09

Giá heo hơi hôm nay 11/01, tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg một số tỉnh thành.

Giá heo hơi hôm nay 14/1: Trong khoảng 49.000 - 53.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 14/1: Trong khoảng 49.000 - 53.000 đồng/kg

14/01/2024, 06:21

Giá heo hơi hôm nay 14/1, khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 49.000 - 53.000 đồng/kg.