Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Việt Nam thu hút gần 11 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm

Việt Nam thu hút gần 11 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm

26/05/2023, 18:57

Theo thông tin mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/5/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài đã được cải thiện đáng kể, đạt khoảng 10,86 tỷ USD.