Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Giá heo hơi hôm nay 15/7: Biến động trái chiều, cao nhất 66.000 đồng/Kg

Giá heo hơi hôm nay 15/7: Biến động trái chiều, cao nhất 66.000 đồng/Kg

15/07/2023, 06:33

Nếu như thị trường heo hơi tại miền Bắc hôm nay 15/7/2023 lặng sóng, thì tại miền Trung và Nam Bộ lại có xu hướng tăng giảm trái chiều.

Giá heo hơi hôm nay 29/7: dao động từ 58.000-63.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 29/7: dao động từ 58.000-63.000 đồng/kg

29/07/2023, 06:40

Giá heo hơi hôm nay 29/7 tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Giá heo hơi hôm nay 12/8: Giảm nhẹ ở 3 miền

Giá heo hơi hôm nay 12/8: Giảm nhẹ ở 3 miền

12/08/2023, 06:45

Giá heo hơi biến giảm nhẹ ở ba miền. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 57.000 - 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 19/8: giảm rải rác 1.000 đồng/kg ở một vài tỉnh thành

Giá heo hơi hôm nay 19/8: giảm rải rác 1.000 đồng/kg ở một vài tỉnh thành

19/08/2023, 06:45

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ ở hai miền Bắc - Nam. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 56.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 11/9: Đi ngang trên diện rộng, dao động từ 55.000 - 60.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 11/9: Đi ngang trên diện rộng, dao động từ 55.000 - 60.000 đồng/kg

11/09/2023, 06:38

Hôm nay (11/9), giá heo hơi ổn định ở ba miền. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg. Đáng chú ý, giá heo hơi tại Trà Vinh liên tục giảm.

Giá heo hơi hôm nay 13/9: Giảm 1.000 đồng/kg trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay 13/9: Giảm 1.000 đồng/kg trên diện rộng

13/09/2023, 06:30

Giá heo hơi hôm nay 13/9 giảm 1.000 đồng/kg ở ba miền. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 55.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23/9: Giảm nhẹ tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay 23/9: Giảm nhẹ tại nhiều địa phương

23/09/2023, 06:34

Giá heo hơi hôm nay 23/9 giảm 1.000 đồng trên cả ba miền. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 55.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 04/10: Giảm nhẹ tại một vài địa phương

Giá heo hơi hôm nay 04/10: Giảm nhẹ tại một vài địa phương

04/10/2023, 06:28

Giá heo hôm nay 04/10 giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở một vài nơi. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 06/10: Tiếp tục giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 06/10: Tiếp tục giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg

06/10/2023, 06:28

Giá heo hơi hôm nay 06/10 giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 14/10: Giảm nhẹ 1.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 14/10: Giảm nhẹ 1.000 đồng/kg

14/10/2023, 06:29

Giá heo hơi hôm nay 14/10 giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 48.000 - 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 16/10: Đồng loạt đi ngang trong ngày đầu tuần

Giá heo hơi hôm nay 16/10: Đồng loạt đi ngang trong ngày đầu tuần

16/10/2023, 06:37

Giá heo hơi hôm nay 16/10 tiếp tục ổn định trong ngày đầu tuần. Hiện giá giao dịch cao nhất vào khoảng 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 18/10: Tiếp đà giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 18/10: Tiếp đà giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg

18/10/2023, 06:28

Giá heo hơi hôm nay 18/10, giá heo hơi giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 47.000 - 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 25/10: Tăng cao nhất 3.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 25/10: Tăng cao nhất 3.000 đồng/kg

25/10/2023, 06:38

Giá heo hơi hôm nay 25/10 tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg, Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 49.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27/10: Cao nhất 55.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 27/10: Cao nhất 55.000 đồng/kg

27/10/2023, 06:38

Giá heo hơi hôm nay 27/10, biến động trái chiều tại các địa phương. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 28/10: Giảm cao nhất 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 28/10: Giảm cao nhất 2.000 đồng/kg

28/10/2023, 06:33

Giá heo hơi hôm nay 28/10, giá heo hơi ghi nhận giảm tại nhiều địa phường từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 30/10: Tiếp tục đi ngang

Giá heo hơi hôm nay 30/10: Tiếp tục đi ngang

30/10/2023, 06:38

Giá heo hơi hôm nay 30/10 không có nhiều thay đổi so với hôm qua. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 1/11: Tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh thành

Giá heo hơi hôm nay 1/11: Tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh thành

01/11/2023, 06:36

Giá heo hơi hôm nay 1/11 tăng rải rác 1.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 8/11: Biến động trái chiều

Giá heo hơi hôm nay 8/11: Biến động trái chiều

08/11/2023, 06:36

Giá heo hơi hôm nay 8/11, giá heo tại các tỉnh tăng giảm không đồng nhất từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 49.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 10/11: Giảm 1.000 đồng/kg, cao nhất 55.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 10/11: Giảm 1.000 đồng/kg, cao nhất 55.000 đồng/kg

10/11/2023, 06:41

Giá heo hơi hôm nay 10/11 giảm trên diện rộng. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 49.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 15/11: Giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 15/11: Giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

15/11/2023, 06:37

Giá heo hơi hôm nay 15/11 tiếp đà giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 48.000 - 53.000 đồng/kg.