Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nhãn hàng hóa tân trang phải có cụm từ "Hàng hóa tân trang" có thể đọc được bằng mắt thường

Nhãn hàng hóa tân trang phải có cụm từ "Hàng hóa tân trang" có thể đọc được bằng mắt thường

03/11/2023, 18:05

Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2023/NĐ-CP về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP).

Nhập khẩu hàng hóa tân trang: Điều kiện và trách nhiệm của thương nhân

Nhập khẩu hàng hóa tân trang: Điều kiện và trách nhiệm của thương nhân

10/07/2024, 20:22

Nghị định ban hành 7 Danh mục hàng hóa tân trang theo Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA thuộc phạm vi quản lý của các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ.