Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nam Định: Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm OCOP

Nam Định: Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm OCOP

22/01/2024, 10:58

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai trên địa bàn tỉnh Nam Định đã giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, các ngành nghề, dịch vụ nông thôn có lợi thế. Ứng dụng khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững sản phẩm .