Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nhiều thay đổi trên thẻ căn cước mới

Nhiều thay đổi trên thẻ căn cước mới

23/02/2024, 17:09

Dự thảo thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước, mẫu giấy Chứng nhận căn cước đang được lấy ý kiến đóng góp trong hai tháng, từ 07/02. Nếu thông tư được thông qua, thẻ căn cước mới sẽ được triển khai cấp từ 01/07, đúng với thời điểm Luật Căn cước công dân sửa đổi có hiệu lực.