Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: thời hạn

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn: "Thời hạn quy hoạch theo chiến lược phát triển của đất nước"

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn: "Thời hạn quy hoạch theo chiến lược phát triển của đất nước"

25/10/2017, 11:33

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn (Đoàn Đà Nẵng) cho rằng, Dự thảo Luật Quy hoạch cần chỉ rõ tính ổn định lâu dài – quy hoạch đi theo chiến lược phát triển của đất nước, chứ không phải là 5 năm hay 10 năm…

“Dự thảo Luật Quy hoạch chưa thể hiện hơi thở kinh tế thị trường”

“Dự thảo Luật Quy hoạch chưa thể hiện hơi thở kinh tế thị trường”

25/10/2017, 13:14

Đây là ý kiến của ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng (Đoàn Bình Dương) tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Quy hoạch sáng nay 25/10.

Sửa quy định cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Sửa quy định cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

07/04/2022, 06:54

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 02/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/05/2022.

Chính phủ gia hạn thời hạn nộp 03 loại thuế và tiền thuê đất

Chính phủ gia hạn thời hạn nộp 03 loại thuế và tiền thuê đất

30/05/2022, 05:34

Chính phủ ban hành Nghị định 34/2022 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định 34 chính thức có hiệu lực từ ngày 28/05 đến hết ngày 31/12/2022.

Không lùi thời hạn khóa thuê bao chưa chuẩn hoá thông tin

Không lùi thời hạn khóa thuê bao chưa chuẩn hoá thông tin

29/03/2023, 18:07

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng cương quyết dừng hoạt động của những thuê bao có thông tin không chính xác theo quy định.