Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nam Định triển khai công tác điều tra doanh nghiệp năm 2024

Nam Định triển khai công tác điều tra doanh nghiệp năm 2024

31/03/2024, 11:07

Thực hiện Quyết định số 638/QĐ-TCTK ngày 17/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024, Cục Thống kê tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-CTK về việc triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Nam Định triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Nam Định triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

31/03/2024, 11:37

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Nam Định thu thập thông tin tại 226 xã, phường, thị trấn, với 713 địa bàn điều tra.