Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: phổ cập

Huy động mọi nguồn lực tháo gỡ 3 điểm nghẽn, hạn chế của giáo dục mầm non

Huy động mọi nguồn lực tháo gỡ 3 điểm nghẽn, hạn chế của giáo dục mầm non

04/04/2024, 15:08

Để xử lý, giải quyết 3 điểm nghẽn, hạn chế của giáo dục mầm non, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát, có cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực cho giáo dục mầm non; vấn đề xã hội hoá, kêu gọi sự đóng góp của người dân; cơ chế, chính sách huy động nguồn lực con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.