Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Các doanh nghiệp Tây Ban Nha muốn hợp tác với Việt Nam 4 lĩnh vực trọng tâm

Các doanh nghiệp Tây Ban Nha muốn hợp tác với Việt Nam 4 lĩnh vực trọng tâm

04/04/2024, 20:57

Đại sứ Carmen Cano de Lasala nhấn mạnh, các doanh nghiệp Tây Ban Nha ngày càng muốn hợp tác với Việt Nam, đề xuất 4 lĩnh vực trọng tâm để hai nước thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, bao gồm cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, quốc phòng và du lịch và mong muốn Việt Nam đưa tiếng Tây Ban Nha vào chương trình giảng dạy tại hệ thống Trung học phổ thông.