Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: lớp 10

TP.Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2024 - 2025

TP.Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2024 - 2025

18/04/2024, 07:02

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại 113 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố. Theo đó, năm học 2024-2025, TP. HCM tuyển 71.020 chỉ tiêu lớp 10 vào 113 trường THPT công lập. 

Chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh vào Lớp 10 năm học 2024- 2025 trên địa bàn TP. Hải Phòng

Chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh vào Lớp 10 năm học 2024- 2025 trên địa bàn TP. Hải Phòng

27/04/2024, 20:49

UBND TP. Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương giao chỉ tiêu tuyển sinh vào Lớp 10, năm học 2024- 2025 đối với các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.