Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
BIDV và AFD nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược

BIDV và AFD nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược

29/05/2024, 10:33

Ngày 28/5/2024, tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV và ông Jean-Pierre Marcelli - Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Khu vực Đông Nam Á đã đại diện hai cơ quan ký kết Bản Ghi nhớ (MOU) nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, đặc biệt trong hoạt động tài chính xanh hướng tới phát triển bền vững giữa hai bên.