Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Cách mạng tháng Mười Nga: Những ký ức không thể nào quên

Cách mạng tháng Mười Nga: Những ký ức không thể nào quên

08/11/2017, 07:55

Đầu tháng 11, trên đất nước đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú và hấp dẫn Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại - một sự kiện đã đi vào lịch sử nhân loại như một dấu ấn của thời đại, gắn với việc hình thành và phát triển hệ thống XHCN trên phạm vi toàn thế giới.