Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: ấp điện

EVN: Đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội

EVN: Đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội

11/12/2017, 19:40

Trong tháng 11 và 11 tháng năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển KT-XH, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, cũng như các sự kiện chính trị, xã hội; đặc biệt, đảm bảo an toàn cung cấp điện trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC vừa qua và kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV.